RudaDusza

316 tekstów – auto­rem jest Ru­daDusza.

By...

Za­mykam oczy
By widzieć
Ot­wieram usta
By słyszeć
Od­su­wam się
By być blisko

Chciałabym nie chcieć
By żyć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 maja 2018, 20:07

Ci, którzy mówi­li, że nie tęskni się w życiu za tym, cze­go się nie miało, nig­dy nie umiera­li z tęskno­ty za tym, kto nie był nig­dy ich, a mi­mo to go kochali.
Nie ma włas­ności i niewłas­ności. Jest przy­wiąza­nie, na­wet jeśli jednostronne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2018, 00:43

Miłość pot­ra­fi tworzyć ta­kie ra­ny, których czas nie ma ocho­ty zabliźnić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lutego 2018, 20:53

Marzyłem o lataniu

Marzyłem o lataniu
Wiatr uderzał we mnie raz po raz, gdy spoglądałem w prze­rażającą twarz prze­paści, wyk­rzy­wioną szu­mem fal obi­jających się z krzy­kiem o zęby skał. Czułem strach. Strach, który mógłby mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 22:08

Potrafi

Miłość pot­ra­fi zaboleć
a naj­bar­dziej zwłaszcza wtedy
gdy pod po­wieka­mi i w sercu
uk­ry­wasz ją prze­ciw sobie

Miłość pot­ra­fi zaboleć
Z gorący­mi łzami
przes­ta­je da­wać ukojenie
wzma­ga je­dynie cierpienie

Miłość pot­ra­fi zaboleć
Ale bez niej trwasz
w pus­tce... bez światła

I możesz mówić,
że nic się nie dzieje
OD środ­ka roz­ry­wany będziesz z bólu. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 września 2017, 22:18

Wiesz?

Wiesz?
Chciałabym czasem...
a w su­mie to zawsze
roz­ma­wiać z Tobą bez skrępowania.
Bez zaczepiania.
Bez drżenia, gdy zdjęcie Twoje
łasi się do duszy mojej.

Wiesz?...
I chciałabym mieć moc
teleportowania!
by nie mu­sieć cze­kać na Ciebie
w nies­kończo­ności swojej

Wiesz?
I chciałbym żebyś wiedział
Ale prze­cież sama
nig­dy Ci te­go nie powiem
Więc Ty nig­dy też sam się
nie dowiesz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2017, 21:53

Będę

Będę
obiecuję, będę lepsza
zro­bię wszys­tko po Twojemu
Będę le­piej, mocniej
kochać.

Za te wszystkie
niedopowiedzenia

za te wszystkie
cisze, umilknienia

za te wszystkie
głowy odwrócenia

za te wszystkie
bra­ki w spojrzeniach

Obiecuję.
Będę.
Lepsza.

Dam wszys­tko, co mam
Opo­wiem to, co wiem.

Zro­bię to le­piej.

Zaufaj.

Utulona
za­milkła chórem złama­nego serca.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 10:54

Za­mil­cz ciszo, bo dziś nie da się Ciebie słuchać.
-----------------------
Ches­ter Ben­nin­gton ... 

myśl • 20 lipca 2017, 23:02

Cza­sem pot­rze­buję ludzi. Ale wte­dy przy­pomi­nam so­bie, że nie chcę im przeszkadzać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2017, 22:24

Smutno mi Boże

Smut­no mi Boże
Al­bo­wiem coś się kończy
A coś nie chce się zacząć

Smut­no mi Boże
Po­nieważ ser­ce się wyrywa
A ciało zas­tygło w bezruchu

Smut­no mi Boże
Gdy wy­ciągam rękę
ku pożegnaniu

Smut­no mi... Smutno.
I zas­ta­nawiam się
Czy coś prócz te­go jeszcze zostanie

Smut­no mi Boże
Lecz pew­na nie jestem
Czy o po­cie­sze­niu marzę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2017, 09:13
RudaDusza

Tyle razy już pisałam o sobie samej, że nie zliczę, a i tak nigdy nie byłam z tego zadowolona. Zacznę więc może standardowo. W sieci można mnie spotkać pod różnymi pseudonimami - Farfadeta, Ruda, RudaDusza i wiele, wiele innych. Skąd się wzięły? Oj, długo by opowiadać, bo każde z nich ma swoją historię. Chyba najbardziej mi bliskie nadal jest RudaDusza, ale podpisuję się tak tylko na cytatach.info, a w świecie blogowym jestem Farfadetą. Czemu? Farfadet to z francuskiego gnom, a ja jestem wariat, jeśli chodzi o "słodką fantastykę", zwaną też "fantastyką miecza" czy "heroic fantasy". Dodałam "a" dla udziewczęcenia tego słowa. RudaDusza wyszło od tego, jak sobie tę duszę wyobrażam, moją duszę. Ot. Rude - wredne. No tak, jestem kobietą. Lat mam dwadzieścia z kawałkiem. Wiesze i myśli już wcześniej tu publikowałam pod innym pseudonimem, ale nie chcę by mnie z nim kojarzono... Piszę od... łooooho i jeszcze trochę. A w latach to będzie z 10 lat. Na blogach 9. Cytaty... 5 lata. Trochę doświadczenia jest, co? Lubię stałość i zmiany w moim życiu jakoś nie są zbyt mile widziane. Dlatego wolę być sama. Ale wiem, że zmiany czasem bywają na lepsze. Już mnie nie "jara" kibicowski świat żużlowy. Maska sportowców, której nie trzyma się przed mediami, szybko mnie zniechęciła do żużla. Teraz została mi tylko piłka ręczna, a i tam nie brakuje kłamstwa. Ale będzie lepiej. Może... Kiedyś...

Zeszyty
  • Minus – Coś, cze­go nie tra­wię/ro­zumiem.

  • Plus – Coś war­te­go pochwa­lenia.

  • Warte przemyślenia ;) – Bo cza­sem war­to się nad czymś zat­rzy­mać i po­myśleć.

  • Wyjątkowe – Słowa, które war­to wy­ryć w pa­mięci...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RudaDusza

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 maja 2018, 20:07RudaDusza do­dał no­wy tek­st By...  

4 maja 2018, 15:15RudaDusza sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy mówi­li, że [...]

4 maja 2018, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy mówi­li, że [...]

3 maja 2018, 00:43RudaDusza do­dał no­wy tek­st Ci, którzy mówi­li, że [...]

7 marca 2018, 21:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość pot­ra­fi tworzyć ta­kie [...]

6 marca 2018, 22:49RudaDusza sko­men­to­wał tek­st Miłość pot­ra­fi tworzyć ta­kie [...]

27 lutego 2018, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość pot­ra­fi tworzyć ta­kie [...]

26 lutego 2018, 20:53RudaDusza do­dał no­wy tek­st Miłość pot­ra­fi tworzyć ta­kie [...]

29 listopada 2017, 22:08RudaDusza do­dał no­wy tek­st Marzyłem o la­taniu

21 września 2017, 22:01RudaDusza sko­men­to­wał tek­st Potrafi